Polish

Misją przedsięwzięcia jest promocja internacjonalizacji oraz nowych mediów w środowisku akademickim, bezpośrednim celem  jest także wzmocnienie współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi w zakresie nauczania, badań i współpracy międzynarodowej. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Informatyki i Komunikacji we współpracy z Biurem Programów i Współpracy Międzynarodowej.

Przez tydzień studenci wezmą udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez wykładowców z różnych stron świata (za każdy przedmiot student uzyska 3 punkty ECTS).

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmów z International Week:

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w tym wyjątkowym wydarzeniu!

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji tego międzynarodowego przedsięwzięcia.

International Week Organising Team